Category Archives: trony!

„Nie chcemy, aby Ten królował nad nami”

cierniem_ukoronowaniePiłat kazał napisać na tabliczce: „Jezus Nazarejczyk Król żydowski”. Sprzeciw ówczesnych kapłanów, którzy przecież domyślali się ironii (będącej po ich zbrodniczej myśli) był zadziwiający. Chcieli całkowicie wymazać wszystko, co mówiło o Jego Królestwie. Wszystko. Nawet nie dopuścili, by był ukrzyżowany w Jerozolimie – przecież Ofiara wszechczasów, powinna była się dokonać w samej świątyni, w Świętym Świętych. Nie dopuszczono do tego. Gdyby Chrystus obmył świątynię Swoją Przenajświętszą Krwią uświęciłby ją – jednak tak się nie stało. Wkrótce została zburzona. Wszystkie przepowiednie proroka Ezechiela o odejściu Chwały Bożej ze świątyni jerozolimskiej wypełniły się. (por. Księga Ezechiela, rozdz. 10 i 11). Pamiętajmy jednak, że Słowo Boże jest ponad czasem (zawsze aktualne), co oznacza, że widzenie Ezechiela dotyczy też naszych czasów i jeżeli słudzy Kościoła odrzucą i wypędzą Jezusa z Jego świątyni, to bolesna historia się powtórzy. To nie bajki.

Read the rest of this entry

Reklamy

Króluj nam Chryste!

chrystus wyśmianyGłówne uderzenie największego wroga Boga – szatana – zaczyna się koncentrować na samym Bogu. Panu naszemu szatan nic złego uczynić nie może, jednak może zatrzeć Jego obraz w sercach dzieci Bożych. A wtedy zamiast Królestwa Bożego odziedziczą… piekło. Ponieważ obecność Chrystusa – a z nią największe łaski potrzebne człowiekowi żeby osiągnąć życie wieczne – jest nam dana w Przenajświętszej Eucharystii, więc tutaj atak jest najsilniejszy. „Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie.” (J 6,53) Wystarczy, że diabeł namówi nas w sposób pełny do sprofanowania i odrzucenia Chrystusa obecnego w Eucharystii i … ma nas w swoim królestwie – piekle. Read the rest of this entry