Monthly Archives: Kwiecień 2020

Początek zniszczeń w Liturgii – pęknięcia w Triduum Paschalnym 2020

Uniemożliwienie wiernym udziału w największych Świętach katolickich to zbrodnia, jakiej nie udało się osiągnąć nawet największym komunistom w Polsce. Uczynili to nasi rządzący na prośbę niektórych biskupów polskich (sic!). Żeby zrobić wodę z mózgu i przyzwyczaić katolików do zepsutego novum, Polacy zostali internetowo czy telewizyjnie przekierowywani na „odpowiednie” transmisje, gdzie królowała sfałszowana już liturgia Wielkiego Tygodnia. Oczywiście po to, by medialnie (i na żywo, z udziałem 5 osób) przepchnąć grube herezje. Już piszę jakie:

Wielki Czwartek – usunięta Msza Krzyżma Św. W tym roku nie było poświęconych olejów świętych służących do Sakramentu Namaszczenia Chorych, do Sakramentu Bierzmowania, do Sakramentu Kapłaństwa. Początek ohydy spustoszenia – oznacza to, że wkrótce będą ogromne problemy z dostępem do sakramentu Chrztu Św. i Bierzmowania!

Poza tym podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej ogłoszono, że w tym roku nie będzie przeniesienia Pana Jezusa do Ciemnicy!!! Czyli jeden z najważniejszych momentów ciemnicaLiturgii ukazujący rozpoczęcie Męki Pana poprzez pojmanie Go został wycięty! Chce się przez to wyciąć z naszej świadomości wagę i wartość Męki Chrystusa! Pominięto pieśń „Sław języku tajemnicę”, do której jest nawet przypisany odpust za publiczne odśpiewanie. Pieśń ta znakomicie oddaje łączność Tajemnicy Przenajświętszej Eucharystii z Ofiarą Chrystusa na Krzyżu – próbuje się usunąć znaczenie Eucharystii jako Ofiary, czyli Jej najważniejszego doktrynalnego wymiaru! Liturgia została zakończona normalnie błogosławieństwem. Dlaczego tak nie powinno być? Liturgia Triduum dlatego ma taką nazwę, ponieważ te 3 dni tworzą całość nierozerwalną – rozpoczyna się wieczorem w Wielki Czwartek a kończy dopiero Wigilią Paschalną w Wielką Sobotę (właściwie w teorii w Wielką Niedzielę).

Wielki Piątek. Kulminacyjna i najważniejsza część Liturgii, czyli Adoracja Krzyża w zasadzie nie istniała. Bo po pierwsze co to za adoracja jak jest 5 osób, a po drugie nie pozwolono Krzyża ucałować!!! – Komentarz niemal zbyteczny, mądremu dość, nie zdziwię się jak za rok w Wielki Piątek to Krzyża nawet nie zobaczymy….

Jan_paweł_z_krzyzem

Uroczysta Modlitwa Powszechna – wyjątkowa w skali całego roku, mająca sztywnie określone od wieków przepisane modlitwy została ad hoc zmodyfikowana – dodano nowe wezwanie w intencji fałszywej pandemii. Poza tym jest to jedenaste wezwanie – liczba 11 ma znaczenie jako symbol masoński.

Liturgia została zakończona normalnie błogosławieństwem (wyżej pisaliśmy dlaczego tak nie powinno być).

Wielka Sobota.

Wycięty obrzęd poświęcenia ognia. Liturgia ognia oznacza, że Chrystus jest Światłością świata, czyli odrzucają Światłość świata.

Wycięta liturgia chrzcielna – uroczyste poświęcenie wody chrzcielnej, czyli Źródła Życia. Chyba po to, żeby w niedługim czasie ogłosić, że Chrzest Św. Jest już niepotrzebny i trzeba się teraz otworzyć na innych ludzi innych wyznań czy niewierzących i ich przyjąć do naszych kościołów! Brak pokropienia „ludu” (czyli 5 osób) wodą święconą – szatan boi się wody święconej jak ognia, masoneria kościelna też….

A kara Boża za to jest już widoczna w naszej ojczyźnie: Susza w Polsce a woda święcona

Wielka Niedziela. Brak procesji rezurekcyjnej, czyli tego uroczystego ogłoszenia światu, że Chrystus prawdziwie Zmartwychwstał!

Wniosek: niszczenie Sakramentów Św. i najważniejszych Prawd Wiary o Męce, Śmierci i Zmartwychwstaniu Chrystusa.

Ukrzyżowany również za nas

pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany.

I zmartwychwstał trzeciego dnia,

jak oznajmia Pismo.(…)

Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.
I oczekuję wskrzeszenia umarłych
i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.”

Tylko czekać jak zmienią wyznanie wiary… 

I co robić? Kapłani powinni dawać świadectwo i wbrew zastraszeniu, mandatom i kolejnym restrykcjom – nawet do śmierci męczeńskiej powinni się sprzeciwić w czynie. Jeśli się boją lub nie mają takiej możliwości powinni organizować podziemny Kościół. Nie można pozwolić, by święte sakramenty zostały całkiem zniszczone – muszą przetrwać, choćby w domach prywatnych. Dla naszej świętej Wiary warto stracić nawet doczesne życie czy wolność. W niebie czeka nagroda. W piekle kara za pójściem za wyznawcami szatana, którzy przeniknęli nawet hierarchię Kościoła, nie tylko w skali świata, ponieważ bardzo mocno widać satanizm również w szeregach polskiego Episkopatu (dowód w poniższym komentarzu do tego artykułu)!