„Jestem obecny w Eucharystii”

„(…) Zostało przyjętych wiele praktyk, które Mnie ranią – szczególnie udzielanie Mojej Najświętszej Eucharystii przez świeckich. Brak szacunku okazywany Mnie i Mojemu Ojcu Przedwiecznemu przez te nowe prawa, wprowadzające ułatwienia ze względu na współczesne społeczeństwo, sprawia, że płaczę ze smutku. Najświętsza Eucharystia musi być przyjmowana na język i nie może być zanieczyszczana przez ludzkie ręce. (…)”   paruzja.info


ciemnicaTa strona jest sprzeciwem wobec narastających na naszych oczach profanacjach Naszego Pana obecnego w Najświętszym Sakramencie. Żądamy od duchowieństwa przestrzegania zasad zawartych w autorytatywnych orzeczeniach Soborów i Papieży. Nie możemy patrzeć na niszczenie Największego Daru, jaki posiada Kościół – Boga Żywego. Najgorsze nadużycia szerzące się w Polsce to tzw. nadzwyczajni szafarze, komunia św. na rękę, stojąca postawa przy przyjmowaniu Komunii św, „trony” przysłaniające tabernakulum. Widzimy ogólny zanik wiary w rzeczywistą obecność Chrystusa w Sakramencie Eucharystii okazywany brakiem jakiegokolwiek szacunku, takiego jak chociażby zwykłe przyklęknięcie…

„(…)Cały hołd oddawany Mnie w Moich Kościołach, wkrótce zostanie zmniejszony jedynie do skinienia głowy w Moim kierunku. Nie będą już klękać przed Moimi Tabernakulami. Nie będą kłaniać się ani klękać przede Mną (…)” 

paruzja.info