Organizujcie podziemny Kościół!

Proroctwa z Księgi Apokalipsy i Księgi Prawdy wypełniają się krok po kroku… 
Warto czytać (np. tutaj całość Księgi Prawdy), żeby wiedzieć co się dzieje i co robić. 

Wymódlcie i znajdźcie księdza, bo Kościół podziemny na pewno będzie musiał istnieć! Nie patrzcie na „złagodzenie” obostrzeń, bo to tylko złudne nadzieje. Teraz np. zbliżają się wybory, więc łagodzą, ale po to, by potem dwukrotnie mocniej ścisnąć. Nawet jeśli nastąpi odwilż w uczestnictwie we Mszach, to masoneria zadba, żeby przepchnąć swoje niszczące herezje – tak jak to stało się w Święte Triduum Paschalne teraz w 2020r (w kościołach idących za rozkazami masonerii).

Chcą doprowadzić do totalnego zniszczenia sacrum w naszych kościołach i przygotować je na przyjęcie pogan – np. muzułmanów, buddystów – już taką przymiarkę zrobiono w jednym z belgijskich kościołów! Będą  zmieniać modlitwy w Mszale, wyznanie Wiary, zmieniać „Ojcze nasz”, niszczyć sakramenty… Oczywiście, trzeba bronić istniejących kościołów, ale obawiamy się, że procentowo niewiele się uda uratować. Dlatego ważne jest przygotowywanie już Kościoła katakumb!

„Święty Duch Boży poprowadzi Mój Kościół poprzez zawieruchy, którym będzie musiał on stawić czoła, i tak Prawda przeżyje. Każdy z Moich wrogów będzie usiłował zniszczyć Mój Prawdziwy Kościół. Następnie zastąpią go tym fałszywym. W Moje Święte Imię stworzą nowe pismo święte, nowe sakramenty i wiele innych bluźnierstw. Lecz Mój Kościół, który jest Moim Ciałem, i Moi prawdziwi wyznawcy pozostaną zjednoczeni ze Mną w Świętym Związku. I nawet jeżeli będzie się on wydawał zniszczony, spalony do gruntu, żar we wnętrzu Mojego Kościoła nadal będzie migotał, aż do dnia, w którym przyjdę ponownie.” ostrzezenie.net

ciemnica

 

„(…) Zostało przyjętych wiele praktyk, które Mnie ranią – szczególnie udzielanie Mojej Najświętszej Eucharystii przez świeckich. Brak szacunku okazywany Mnie i Mojemu Ojcu Przedwiecznemu przez te nowe prawa, wprowadzające ułatwienia ze względu na współczesne społeczeństwo, sprawia, że płaczę ze smutku. Najświętsza Eucharystia musi być przyjmowana na język i nie może być zanieczyszczana przez ludzkie ręce. (…)”   paruzja.info


Ta strona jest sprzeciwem wobec narastających na naszych oczach profanacjach Naszego Pana obecnego w Najświętszym Sakramencie. Żądamy od duchowieństwa przestrzegania zasad zawartych w autorytatywnych orzeczeniach Soborów i Papieży. Nie możemy patrzeć na niszczenie Największego Daru, jaki posiada Kościół – Boga Żywego. Najgorsze nadużycia szerzące się w Polsce to tzw. nadzwyczajni szafarze, komunia św. na rękę, stojąca postawa przy przyjmowaniu Komunii św, „trony” przysłaniające tabernakulum. Widzimy ogólny zanik wiary w rzeczywistą obecność Chrystusa w Sakramencie Eucharystii okazywany brakiem jakiegokolwiek szacunku, takiego jak chociażby zwykłe przyklęknięcie…

„(…)Cały hołd oddawany Mnie w Moich Kościołach, wkrótce zostanie zmniejszony jedynie do skinienia głowy w Moim kierunku. Nie będą już klękać przed Moimi Tabernakulami. Nie będą kłaniać się ani klękać przede Mną (…)” 

paruzja.info