Archiwa blogu

To Matka Boża nie ma różańca?

gietrzwałdNa pewnym spotkaniu towarzyskim opowiedziałem o objawieniach Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Zwróciłem uwagę rozmówcom, że są to jedyne objawienia Maryjne w Polsce zatwierdzone przez Kościół, a Maryja miała tylko jedną prośbę – prosiła o Różaniec. Na co pewien zakonnik zadał pytanie (miało być dowcipne): „To Matka Boża nie ma różańca?”. Są to bardzo lakoniczne objawienia, więc tym bardziej robi na mnie wrażenie Jej prośba. Matka Boża dodała jeszcze parę słów, jakie skutki przyniesie ta modlitwa Polsce pod zaborami (i przyniosła – obietnice się spełniły). Wróćmy do „dowcipasa”. Po zastanowieniu stwierdziłem, że pytanie było na miejscu i na serio. Bo Matka Boża nie ma Różańca. Nie ma go od tych, na których najbardziej powinna liczyć – od polskich katolików.

Read the rest of this entry

Różaniec kontemplacją Misterium św. Eucharystii

papiez rozaniec“Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją” (Mt 13,46) Pan Bóg też znalazł taką Perłę. Dla Niego była Nią Maryja. “Oto Ja służebnica Pańska” (Łk 1,38) Gdyby spróbować streścić posłannictwo Najświętszej Maryi Panny wystarczy to jedno słowo: Służebnica. Służebnica całkowita, w pełni (właściwie nie wiadomo, jakiego użyć słowa, by oddać tą całkowitość i wyłączność Jej służby), którą jest i teraz w niebie. Bóg przyjął też całkowicie tą Jej służbę do tego stopnia, że powierzył Jej Swoje Ciało. Mało że powierzył – stał się Ciałem z Ciała Maryi. W Jego Ciele nie ma nic z ziemskiego ojca, bo go nie miał – to Najświętsze Ciało wszystko otrzymało od Najświętszej Dziewicy. Eucharystyczne Ciało Chrystusa jest tym samym Ciałem, które Maryja zrodziła w Betlejem. Czyli adorując Ciało Chrystusa ukryte w św. Hostii, adorujemy też Ciało Najświętszej Matki. Ona jest z Nim ściśle zjednoczona, nie tylko w niebie, ale i w Najświętszym Sakramencie. Read the rest of this entry